L’AMPA de l’Escola Pompeu Fabra de Sant Adrià de Besòs (Barcelona) està oberta a qualsevol idea o proposta que s’ajusti als objectius que té com a associació de famílies, que són prioritàriament: la millora de la comunicació entre escola i famílies, participar en la dinàmica educativa del municipi, recolzar a les famílies de l’escola, compartir els diferents models familiars amb l’escola i col·laborar amb l’escola en el desenvolupament del projecte educatiu.

Anuncis