Conversem amb … Jordi Cerrato, cap d’estudis de l’Escola

Jordi Cerrato
Jordi Cerrato

1. Nom i cognoms

Jordi Cerrato Santiago.

2. Càrrec a l’escola i assignatures que imparteixes

Sóc el Cap d’Estudis de l’escola però davant de tot sóc mestre d’Educació Física i dono classes d’aquest àrea a Cicle Superior i també d’Educació per a la Ciutadania a Sisè.

3. Des de quan treballes a la nostra escola?

Vaig començar a treballar el meu primer any després d’aprovar les oposicions el curs 2001-02 fa 9 cursos.

4. Des de quan ets cap d’estudis?

Aquest serà el cinquè curs.

5. Quins reptes tens aquest curs com a cap d’estudis?

En primer lloc voldria aclarir que els reptes a assolir aquest curs no són personals sinó de tot l’equip directiu. Entre els reptes a assolir es trobem la finalització del Projecte Curricular de Centre i la Iniciació del Projecte de Convivència amb l’actualització del Pla d’Acció Tutorial.

6. Què destacaries com a punt fort o positiu de l’escola?

La resposta que us donaré us resultarà familiar a tots aquells que fa poc heu assistit a la Jornada de Portes Obertes de l’Escola abans de la preinscripció: si alguna cosa cal destacar de l’Escola Pompeu Fabra és la seva diversitat. El Pompeu és una escola amb voluntat inclusiva i integradora on es fomenten actituds d’acceptació dels altres, de tolerància i respecte a la diferència. Un altre dels punts forts de l’escola és la gran implicació dels mestres que formen part del Claustre per poder atendre de la millor manera possible aquesta diversitat

7. En quins aspectes l’escola està desenvolupant propostes educatives innovadores o singulars?

Fins al curs passat estàvem desenvolupant un Pla Experimental de Llengües Estrangeres que ens ha permès avançar en Competència Oral Anglesa i començar amb l’ensenyament de l’anglès des de P3. Actualment portem a terme els Projectes d’Innovació PuntEdu (Biblioteca Escolar) i “Pensem Plegats” (Projecte de Mediació relacionat amb la Filosofia 3/18 del grup IREF).

8. Què ressaltaries de les tasques que està desenvolupant l’AMPA dins de l’escola?

Qualsevol tasca que realitzi l’AMPA d’una escola és digne de ressaltar, ja que suposen un temps valuós que dediquen a buscar millores per totes les famílies del centre. Us animo a participar de l’AMPA des d’aquestes línies.

9. En què creus que l’AMPA podria col·laborar més estretament amb l’escola i ara no ho està fent?

Crec que actualment estem en un principi de col·laboració en molts aspectes i projectes com els de les festes de l’escola, i aquest hauria de ser el camí a seguir. També trobo una bona idea la proposta de reutilització de llibres que es troba en fase de projecte.

10. Com creus que les famílies podem contribuir a participar en la millora de l’escola?

Principalment participant més en el dia a dia dels nostres alumnes, interessant-se per tot allò que fan a l’escola i ajudant-los en la mesura que els sigui possible. I també col·laborant en l’acceptació de les decisions que es prenen des de l’escola, ja que són fruit d’un llarg procés d’estudi.

Font: La Veu del Pompeu, maig 2010

Anuncis

Conversem amb Xavi i Ana Mª, pares de P3

Xavi, Ana Mª i Arnau
Xavi, Ana Mª i Arnau

1. Què us va fer decidir-vos per aquesta escola?

Primer varem recollir les impressions referents a les escoles del municipi. Des de l’Escola Bressol ens arribaren bones referències del Pompeu, i des dels pares i mares que porten o havien portat els seus fills i filles a l’escola hi havia de tot, impressions en general bones però també alguna que no ho era tant. A falta d’experiència pròpia, varem confiar en la intuïció i amb la comparació amb les altres escoles del municipi. A les jornades de portes obertes, el primer que varem percebre respecte d’altres centres, és que el Pompeu disposa arquitectònicament d’espais més oberts que donen sensació de no estar tancat en un lloc on no és possible sortir, i això ja ens va semblar positiu. Per les explicacions d’aquell dia, també ens va semblar que el projecte educatiu incloïa, al menys en les primeres etapes, una certa adaptació de l’escola als alumnes, o al menys en un grau una mica més alt que d’altres escoles, i això ja començava a donar-li més punts per triar-la. També el fet que es tractés d’una escola pública, tant pel fet de ser laica i no tenir símbols religiosos a les aules i passadissos, com pel propi fet de ser pública, ja que a casa creiem que el sistema públic funciona correctament i no té res que envejar a d’altres.

2. Què t’ha sorprès positivament de l’Escola?

Ens va agradar molt la primera entrevista que varem fer abans que comencés el curs escolar. També ens ha agradat molt el fet que el nostre fill hagi establert una relació positiva amb la professora, gràcies a que la mestra es va guanyar als nens i nenes des del primer dia, i això no ha de ser fàcil.

3. En què creus que els pares podrien participar més a l’escola?

Per exemple, es podria fer que durant un o dos dies, els pares i mares siguin els protagonistes de l’educació a l’escola. D’aquesta manera se’ls veurien també com a educadors que treballen en xarxa amb l’escola, tant que fins i tot hi son presents a dins. La idea és fer evident per als nens i nenes que l’escola no és un lloc on els pares o les mares els deixen, els van a buscar i s’ha acabat tot aquí, sinó que és un lloc on les famílies també hi van i hi tenen un paper.

4. Què t’agradaria conèixer més a fons de l’escola?

El Projecte de Centre de l’Escola, en coneixem només el que es va explicar el dia de portes obertes. També el dia a dia dels nostres fills i filles, fins i tot poder-ho viure.

5. Què coneixes de l’AMPA?

Coneixem un parell de mares. Sabem que és una junta nova amb ganes de treballar, però no coneixem com estan estructurats ni quin paper real tenen a l’escola. Vàrem fer arribar a l’escola un parell de propostes a través de l’AMPA que l’escola no ha pogut assumir de moment, però l’AMPA ho ha gestionat i ens varen mantenir informats.

6. Quines propostes faries a l’AMPA?

Potser propostes relatives al Projecte de Centre per tal que les traspassés a l’equip directiu, per exemple, no sabem perquè el Pompeu no és una Escola Verda. Tampoc sabem si hi ha un projecte de camí escolar amb tot el que això comporta, i des de l’AMPA potser es podria impulsar. Tampoc sabem fins a quin punt s’aprofiten les instal·lacions amb recursos com ara el Pla Entorn o d’altres, fora de l’horari escolar. I també que la informació de les activitats que fa l’AMPA sigui més accessible, ja que potser hi ha un desconeixement de les activitats que ofereix. Probablement una plana web ajudaria a difondre la informació, però mentre no hi és, s’haurien de buscar alternatives per fer-la arribar als pares i mares.

Font: La Veu del Pompeu, febrer 2010