La gestió i coordinació de totes aquestes activitats la realitzarà l’empresa Klousner, S.L.

Les activitats de tarda tenen una durada d’una hora i quinze minuts, però el preu de totes les activitats inclou un quart d’hora de monitoratge, durant el qual les nenes i els nens berenaran, es prepararan per les activitats extraescolars i faran una petita pausa entre l’activitat escolar i l’extraescolar. Per tant, l’horari de les activitats extraescolars serà de 16.30h a 18h.

El cobrament de les quotes d’extraescolars es farà sempre a mes vençut, la quota serà la mateixa tots els mesos, es girarà el cobrament mitjançant domiciliació bancaria.

En cas de devolució injustificada del rebut, es cobrarà la comissió bancària que reclama l’entitat.

Extraescolars curs 2017/18

Anuncis