Missió

La missió de l’AMPA és actuar en col·laboració amb l’Escola, com a representant de les famílies, per millorar i optimitzar l’educació que rep l’alumnat (tant de l’Escola com de les famílies) i el seu benestar.

Objectius

  • Col·laborar i participar en les activitats educatives de l’Escola.
  • Assistir als pares i mares en tot allò que concerneix a l’educació dels seus fills i filles.
  • Fomentar la participació dels pares i mares a la vida escolar.
  • Donar solucions a les demandes i necessitats de conciliació familiar i altres, oferint serveis de qualitat en horaris no lectius.
  • Col·laborar amb l’Escola en el desenvolupament del projecte educatiu.
  • Promoure activitats de formació de famílies.

 

Anuncis