Llibres de text: Facilita, a les famílies que ho volen, la compra dels llibres de text. Es coordina amb l’equip docent de l’escola i les distribuïdores i editorials.

Socialització de llibres. Projecte de socialització de llibres.

Anuncis